Haikمعرفی کوتاه: فردریش اگوست فون هایک، از متفکران بزرگ لیبرال قرن بیستم میلادی است. هایک همراه با لودویگ فون میزسن اقتصاددان برجستۀ اتریشی رهبری مکتب اتریشی در تاریخ عقاید اقتصادی را در دهۀ 1930 میلادی برعهده داشت. وی در سال 1974 م جایزۀ نوبل اقتصاد را دریافت کرد. هایک نویسنده و تحلیل‌گری توانا، نه تنها در اقتصاد، بلکه در علوم فلسفۀ سیاسی، روان‌شناسی و معرفت‌شناسی است.

ضمانت نامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آن ها

 در کتاب حاضر، نگارندگان با استفاده از مقررات، ضمن تبیین تفاوت های ضمانت نامه تبعی و مستقل، به تشریح ابعاد مختلف ضمانت نامه های مستقل بانکی پرداخته و فصل مستقلی را نیز به مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه اختصاص داده اند. تجربه نگارندگان از ضمانت نامه های بانکی نشان می دهد که ریشه اصلی بسیاری از مشکلات و محدودیت ها در زمینه ضمانت نامه های بانکی به ضعف دانش افراد مرتبط با این حوزه بازمی گردد. با در نظر گرفتن این موضوع در این کتاب تلاش شده است این ابزار به زبانی ساده و روشن برای خوانندگان توضیح داده شود.

این کتاب توسط جعفر خیرخواهان به ویراستاری رسیده است

© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است