امروزه پژوهش در حوزه‌ی اقتصاد توسعه با عرصه اقتصاد سیاسی قرین و همسو گردیده و پرسش در مورد این­که سیاست درست اقتصادی در کشورهای در حال توسعه چیست، به این پرسش تبدیل شده است که چرا سیاست­های درست شناخته شده و تجربه شده در سایر کشورهای توسعه یافته، توسط تصمیم­گیران کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار نمی­گیرد و به جای آن سیاست­های نادرست اقتصادی اتخاذ می­شود؟ پژوهش­های اخیر مؤید آن است که پاسخ به این پرسش در گرو شناخت نهادهای سیاسی و معادلات حاکم بر آن­ها است و بدون درک آن نمی­توان به پرسش پیش­گفته پاسخ داد. این کتاب در این راستا مطالبی جذاب و خواندنی عرضه می­کند و مترجمان کتاب بر این باورند که آشنایی با مفاهیم طرح شده در این کتاب برای جامعه دانشگاهی و روشنفکری و کتاب­خوان ایران ضروریست.

منتشر شده در مجموعه: تالیف و ترجمه کتاب
© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است