دوشنبه, 10 تیر 1392 ساعت 21:15

اهمیت قانون در ارتقای نوآوری و رشد

این نوشتار، ترجمه مقاله اول کتابی است که مشتمل بر مجموعه مقالاتی راجع به نسبت میان قانون و رشد توسعه است. از آنجا که در این متن مختصر، ایده های اصلی تعدادی از متخصصان حوزه های حقوق و اقتصاد راجع به این موضوع با اهمیت طرح شده است، مطالعه آن مفید به نظر می رسد. مقاله با طرح مباحثی در خصوص علل رشد اقتصادها در دنیای امروز و تاثیرات آن بر زیست افراد در کشورهای مختلف آغاز شده است...

منتشر شده در مجموعه: سایر رسانه ها
© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است