چهارشنبه, 12 تیر 1392 ساعت 01:18

سیاست های صنعتی کره جنوبی

اتاق تهران:

کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران منتشر کرد:

سیاست‌های صنعتی کره جنوبی

سید محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ايران، علاقه قابل اعتنایی به مسائل توسعه و رشد دارد که آثار این علاقه‌مندی در نوع گزارش‌های تهیه و عرضه شده این کمیسیون دیده می‌شود. تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی این کمیسیون «بازبینی راهبرد توسعه در کره جنوبی: دیدگاه مداخله گرایانه» است.
در مقدمه این گزارش با عنوان «تجربه کره جنوبی» آمده است:

منتشر شده در مجموعه: یادداشت ها
چهارشنبه, 12 تیر 1392 ساعت 01:01

اتحادیه پولی یا اتحادیه سیاسی

بحران یونان نقاط ضعف واحد پولی مشترک را عریان کرد

 يانوس پاپانتونيو*

ترجمه جعفر خيرخواهان

اقتصاد يونان طي بيست سال نخست پس از سقوط ديكتاتوري يعني از ابتداي دهه 1970 تا شروع دهه 1990، عملكرد اقتصادي ضعيفي را در همه جنبه‌ها مثل نرخ رشد پايين، كسري بودجه عظيم، نرخ‌هاي تورم و بهره دو رقمي، و پول بي‌ثبات به نمايش گذاشت. اما با الحاق يونان به منطقه يورو، شرايط جديدي به‌وجود آمد كه منجر به تثبيت اقتصاد و شتاب گرفتن نرخ رشد شد.

منتشر شده در مجموعه: یادداشت ها
© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است