مقاله پیش رو توسط بنجامین اسمیت، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا در سال 2004 نوشته شده که توسط دکتر جعفر خیرخواهان، پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه به فارسی برگردانده شده است.

منتشر شده در مجموعه: سایر رسانه ها
© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است