دوشنبه, 10 تیر 1392 ساعت 21:49

انکار اولویت ها

چرا پاره ای از کشورها نسبتا ثروتمند و سایرین نسبتا فقیر هستند؟ این شاید مهمترین پرسش در طول تاریخ علم اقتصاد باشد. اگرچه جنبه هایی از این قضیه هنوز بدون پاسخ مانده است، اجماعی بین اقتصاددانان گرفته که الف- حقوق مالکیت تایید شده و مورد احترام، ب- تورم پایین و باثبات و ج- رژیم تنظیمی و مالیاتی معقول و منطقی از مهمترین عوامل در خدمت رشد اقتصادی به شمار می آیند...

منتشر شده در مجموعه: سایر رسانه ها
© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است