دوشنبه, 10 تیر 1392 ساعت 21:59

گفتگویی‌ با آمارتیا سن‌

نخستین‌ دلیل‌ گفتگوی‌ من‌ با اقتصاددان‌ها، بازبینی‌ برداشت‌ من‌ از آثار آنان‌ بود (کلامر،1983). این‌ گفتگوها، به‌ تدریج‌ بر برداشت‌ من‌ اثر می‌گذاشت‌. من‌ منتظر چنین‌ تأثیری‌ بودم‌.بنابراین‌، پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ باید روشن‌ باشد که‌ چرا اقتصاددان‌ها، در بیشتر موارد، از خواندن‌مقاله‌های‌ یکدیگر دست‌ می‌کشند و در دفتر کار، کافه‌ تریا یا تالار اجتماعات‌ جمع‌ می‌شوند تاآنچه‌ در اذهان‌ آنها می‌گذرد را به‌ بحث‌ گذارند.

منتشر شده در مجموعه: سایر رسانه ها
© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است