اقتصاد فقرا: بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانیخرید کتاب اقتصاد فقیر

چرا مرد مراکشی که غذای کافی برای خوردن ندارد تلویزیون می‌خرد؟!

"چرا برخی کشورها غنی و برخی دیگر فقیر هستند؟" یکی از جملات کلیدی کتاب "اقتصاد فقرا" است که دو نویسنده هندی و فرانسوی آن را تالیف و دکتر جعفر خیرخواهان پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی آن را در دست ترجمه دارد.
به گزارش خبرنگار ستاد پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی کتاب "اقتصاد فقرا" نوشته "آبهجیت بنرجی" و "ایستر دوفلو"؛ نویسندگانی از کشورهای هندوستان و فرانسه میباشد که توسط دکتر جعفر خیرخواهان پژوهشگر گروه پژوهشی اقتصاد شهری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، دکتر مهدی فیضی، دکترای اقتصاد از دانشگاه فرانکفورت آلمان و منصوره واثق، کارشناس ارشد مدیریت از دانشگاه تهران در حال ترجمه است و انتظار می‌رود تا انتهای تابستان 1391 به دست ناشر سپرده شود.

منتشر شده در مجموعه: تالیف و ترجمه کتاب
© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است