اقتصاد فقرا: بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانیخرید کتاب اقتصاد فقیر

چرا مرد مراکشی که غذای کافی برای خوردن ندارد تلویزیون می‌خرد؟!

"چرا برخی کشورها غنی و برخی دیگر فقیر هستند؟" یکی از جملات کلیدی کتاب "اقتصاد فقرا" است که دو نویسنده هندی و فرانسوی آن را تالیف و دکتر جعفر خیرخواهان پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی آن را در دست ترجمه دارد.
به گزارش خبرنگار ستاد پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی کتاب "اقتصاد فقرا" نوشته "آبهجیت بنرجی" و "ایستر دوفلو"؛ نویسندگانی از کشورهای هندوستان و فرانسه میباشد که توسط دکتر جعفر خیرخواهان پژوهشگر گروه پژوهشی اقتصاد شهری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، دکتر مهدی فیضی، دکترای اقتصاد از دانشگاه فرانکفورت آلمان و منصوره واثق، کارشناس ارشد مدیریت از دانشگاه تهران در حال ترجمه است و انتظار می‌رود تا انتهای تابستان 1391 به دست ناشر سپرده شود.

منتشر شده در مجموعه: تالیف و ترجمه کتاب

کتاب راه دیگرراه دیگر اثر فرناندو دسوتو نویسنده‌ی پرویی ماجرای تهیدستان یک كشور است كه به طور خودجوش جامعه‌ای بازار مدار را ایجاد كرده‌اند. در قرن بیستم بزرگترین تهدید برای آزادی دولت‌های تمامیت‌خواه بوده‌اند. اما در قرن حاضر این تهدید از جانب گروه‌های كوچكتری به وجود می‌آید كه با نفرت غیرعقلایی و میل به تخریب، تحریک شده و پیروان خود را از میان تهیدستان درمانده انتخاب می‌كنند.

پیام اصلی “راه دیگر” این است كه خشونت و ترور را نه با زور بلكه با توانمندسازی حقوق و حمایت قانونی از تهیدستان می‌توان كاهش داد. كتاب راه دیگر می‌تواند راهنمای عمل همه كسانی باشد كه به تهیدست‌ترین اقشار جامعه كمک می‌كنند.

منتشر شده در مجموعه: تالیف و ترجمه کتاب
© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است