مساله تجارت بین کشورهای سرمایه داری صنعتی و کشورهای شبه سرمایه داری یا تازه صنعتی شده، همیشه بحث انگیز بوده است. در مورد اثرات تجارت بین الملل بر اقتصاد کشورهای اخیر، نظریه های گوناگونی وجود دارد. یک ارزیابی به این دیدگاه منتهی می شود که ...

منتشر شده در مجموعه: سایر رسانه ها

مقاله پیش رو توسط بنجامین اسمیت، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا در سال 2004 نوشته شده که توسط دکتر جعفر خیرخواهان، پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه به فارسی برگردانده شده است.

منتشر شده در مجموعه: سایر رسانه ها
© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است