کتاب راه دیگرراه دیگر اثر فرناندو دسوتو نویسنده‌ی پرویی ماجرای تهیدستان یک كشور است كه به طور خودجوش جامعه‌ای بازار مدار را ایجاد كرده‌اند. در قرن بیستم بزرگترین تهدید برای آزادی دولت‌های تمامیت‌خواه بوده‌اند. اما در قرن حاضر این تهدید از جانب گروه‌های كوچكتری به وجود می‌آید كه با نفرت غیرعقلایی و میل به تخریب، تحریک شده و پیروان خود را از میان تهیدستان درمانده انتخاب می‌كنند.

پیام اصلی “راه دیگر” این است كه خشونت و ترور را نه با زور بلكه با توانمندسازی حقوق و حمایت قانونی از تهیدستان می‌توان كاهش داد. كتاب راه دیگر می‌تواند راهنمای عمل همه كسانی باشد كه به تهیدست‌ترین اقشار جامعه كمک می‌كنند.

منتشر شده در مجموعه: تالیف و ترجمه کتاب
© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است