دوشنبه, 25 -2668 ساعت 18:02

دموکراسی و توسعه

 

 

 

نکاری نیز برای تأمین نهادینه آن حقوق و تضمین، رعایت و مطالبه آن پظام‌های استبدادی مصلح، رفاه اجتماعی را به عنوان یک ابزار کنترل و سوپاپ اطمینان تأمین می‌کنند و به عنوان یک «حق» به این قضیه نگاه نمی‌کنند، زیرا، اگر به صورت «حق» به موضوع نگاه می‌کردند، باید ساز و یش‌بینی می‌کردند؛ درصورتی که چنین نیست و تضمین حقوق نهادینه شده برای شهروندان با ماهیت نظام‌ های  استبدادی منافات دارد.

منتشر شده در مجموعه: تالیف و ترجمه کتاب

معمای فراوانی: رونق های نفتی و دولت های نفتیكارل به توصيه پرس آلفونسو عمل كرد و سرانجام كتابي نوشت كه شايد بهترين كتاب در اين باره باشد كه رونق‌هاي نفتي با كشورهايي از قبيل ايران و ونزوئلا چه كار مي‌كنند. اين كتاب (معماي فراواني: رونق‌هاي نفتي و دولت‌هاي نفتي) به تعبير مترجم آن، به درستي رساله‌اي درباره بيماري فلج مغزي مقامات تصميم‌گير است كه بر كشورهاي نفت‌خيزي مثل ونزوئلا، نيجريه يا ايران حكومت مي‌كنند. به طور مشخص‌تر اين كتاب پرسش‌ معماگونه‌اي را مطرح ساخته و سعي مي‌كند به آن پاسخ ‌دهد: اين پرسش كه چرا دولت‌هاي صادركننده نفت مثل ونزوئلا، ايران، نيجريه و ... كه تفاوت‌هاي زيادي با هم دارند در خلال رونق عظيم نفتي دهه 1970 ميلادي، مسيرهاي توسعه مشتركي انتخاب كردند و گرفتار نتايج نااميدكننده يكساني شدند. كارل به شرح و توضيح عوامل چندلايه اقتصادي و سياسي‌ مي‌پردازد كه ماهيت دولت در كشورهاي صادركننده نفت را تعيين مي‌كنند و نيز توضيح مي‌دهد چرا رونق‌هاي نفتي حكومت‌ها را بي‌ثبات مي‌سازد و در عين حال توهم رفاه و آباداني به وجود مي‌آورد. او ريشه اين ويژگي‌هاي مشترك را در هم‌زماني بهره‌برداري از نفت و فرآيند دولت‌سازي مدرن در اين كشورها مي‌بيند. در مدل كارل، اقتصادهاي صادركننده نفت و دولت‌هاي نفتي، بيانگر «شكل افراطي» اقتصادهاي وابسته به منابع طبيعي هستند. اين افراطي‌گري خصوصا در وابستگي بسيار بالاي اقتصاد به يك منبع واحد به نام درآمد نفت بازتاب پيدا مي‌كند.

منتشر شده در مجموعه: تالیف و ترجمه کتاب

امروزه پژوهش در حوزه‌ی اقتصاد توسعه با عرصه اقتصاد سیاسی قرین و همسو گردیده و پرسش در مورد این­که سیاست درست اقتصادی در کشورهای در حال توسعه چیست، به این پرسش تبدیل شده است که چرا سیاست­های درست شناخته شده و تجربه شده در سایر کشورهای توسعه یافته، توسط تصمیم­گیران کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار نمی­گیرد و به جای آن سیاست­های نادرست اقتصادی اتخاذ می­شود؟ پژوهش­های اخیر مؤید آن است که پاسخ به این پرسش در گرو شناخت نهادهای سیاسی و معادلات حاکم بر آن­ها است و بدون درک آن نمی­توان به پرسش پیش­گفته پاسخ داد. این کتاب در این راستا مطالبی جذاب و خواندنی عرضه می­کند و مترجمان کتاب بر این باورند که آشنایی با مفاهیم طرح شده در این کتاب برای جامعه دانشگاهی و روشنفکری و کتاب­خوان ایران ضروریست.

منتشر شده در مجموعه: تالیف و ترجمه کتاب
© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است